சைவ ஆலயங்கள்

சுவிசிலுள்ள சைவ ஆலயங்கள்

அருள்மிகு ஸ்ரீ நவசக்தி ஆலயம் கூர்

Sri Navasakthi Vinayagar Temple – Zizers
Rheinrütenen ,  7205 Zizers
Switzerland 

Tel. 081 253 16 52

லவுசான் பிள்ளையார் கோவில்

Av. Rochelle.12

6 Via Monnet
1008 Prilly VD.

ஜெனிவா பிள்ளையார் கோவில்
Av. Rochelle.12

6 Via Monnet
1008 Prilly VD.

1214 Vernier GE.

T.P:- 022 341 15 96

சொலத்தூன் துர்க்கை அம்மன் ஆலயம்.

Braehl Str.06

Bahn Str.21
2540 Grenchen SO.

3008 Bern.

T.P:- 032 653 30 64

பேர்ன் சிறீ கல்யாண சுப்பிரமணியர் ஆலயம்.
Braehl Str.06

Bahn Str.21
2540 Grenchen SO.

3008 Bern.

T.P:- 032 653 30 64

T.P:- 031 381 45 22

அருள்ஞானமிகு ஞானலிங்கேஸ்வரர் ஆலயம்
மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி வழிபாட்டு மன்றம்
Schwarztorstr. 102    Bern Str.116
3007 Bern.    3250 Lyss.
T.P:- 078 645 30 42

புறுக்டோர்வ் பிள்ளையார் ஆலயம்    லங்கனோ விநாயகர் ஆலயம்.
Saege gasse.18    Schaerischachen.809a
3400 Burgdorf.    3552 Bärau.
T.P:- 034 495 63 87

சிறீ சித்தி விநாயகர் ஆலயம்.

Industrie Weg.43

Hard Str.56
3612 Steffiburg

அருள்மிகு இந்து ஆலயம் பாசல்
Industrie Weg.43

Hard Str.56
3612 Steffiburg.

4132 Muttenz BL.

T.P:- 061 332 10 96

http://www.hindutemple.ch

ஓல்னர் மனோன்மணி அம்பாள் ஆலயம்.

Holder Matt Str.03

Industries Str.44
4632 Trimbach/Olten.

5000 Aarau

T.P:- 062 293 20 98

அறோ முருகன் ஆலயம்.
Holder Matt Str.03

Industries Str.44
4632 Trimbach/Olten.

5000 Aarau

T.P:- 062 293 20 98

T.P:- 062 822 01 96

லுட்சேர்ன் துர்க்கை அம்மன் ஆலயம்.    ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர் ஆலயம் சுக்
Bahnhof Str.19a    Halden Str.05
6037 Root LU.    6340 Baar.
T.P:- 041 450 02 84    T.P:- 041 760 54 47

சிறீ சிவசுப்பிரமணியசுவாமி கோவில்    கூர் சிறீ நவசக்தி விநாயகர் ஆலயம்.
Via Gaggiolo.35    Benen Str.06
6855 Stabio TI.    7000 Chur.
T.P:- 081 253 16 52

ஹரே கிருஸ்ணா ஆலயம்.Berg Str.54

Sihl weg.03
8030 Zürich.

8134 Adliswil ZH.

T.P:- 044 262 33 88

T.P:- 044 709 06 30

http://www.tamilkrishna.org

அட்லீஸ்வீல் சிவசுப்பிரமணியர் ஆலயம்.
Berg Str.54

Sihl weg.03
8030 Zürich.

8134 Adliswil ZH.

T.P:- 044 262 33 88

T.P:- 044 709 06 30

http://www.tamilkrishna.org

http://www.mkzh.ch
சிறீ விஸ்ணு துர்க்கை அம்மன் ஆலயம்    அருள்மிகு கதிர்வேலாயுத சுவாமி ஆலயம்
Sood Ring.34    Industrie Str.27
8134 Adliswil ZH.    9430 St-Margretten/SG
T.P:- 044 771 11 70    T.P:- 071 740 08 16
http://www.srithurkkaswiss.ch
அருள்மிகு சிவன் கோவில்
Industrie Str.34 / Postfach. 1006
CH-8152 Glattbrugg.
T.P:- 044 371 02 42
http://www.sivankovil.ch

Leave a Reply

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>