நவசக்தி

Author's details

Date registered: December 8, 2012

Latest posts

  1. புதிய ஆலய முகவரி – Temple Address & Map — January 13, 2015
  2. ஆலய அமைவிடத்தை காண்பதற்கு – Google Street View — January 13, 2015
  3. பாலஸ்தாபன கும்பாபிஷேக விஞ்ஞாபனம் – 13.12.2013 — December 8, 2013

Author's posts listings

Jan 13

புதிய ஆலய முகவரி – Temple Address & Map

Sri Navasakthi Vinayagar Temple Chur Rheinrütenen , 7205 Zizers Switzerland Tel. 081 253 16 52

Jan 13

ஆலய அமைவிடத்தை காண்பதற்கு – Google Street View

கூகிளின் ஸ்டீட் வியூவில் ஆலய அமைவிடத்தை காண்பதற்கு அழுத்துங்கள் – Google Street View

Dec 08

பாலஸ்தாபன கும்பாபிஷேக விஞ்ஞாபனம் – 13.12.2013

அருள்மிகு ஶ்ரீ நவசக்தி விநாயகப் பெருமானுக்கு அடியவர்களின் பெரும் பங்களிப்பில் சொந்தமாக வாங்கப்பெற்றுள்ள புதிய ஆலயத்தில் 13.12.2013 ல் பாலஸ்தாபன கும்பாபிஷேகம் நடைபெறத் திருவருள் பாலித்துள்ளது.

Continue reading »