ஆனைமுகன்

Author's details

Date registered: January 6, 2011

Latest posts

  1. விநாயகர் வழிபாட்டு முறைகள் — January 15, 2016
  2. அலங்கார உற்சவம் – 30.05.2013 — May 20, 2013
  3. அருள்மிகு ஸ்ரீ நவசக்தி ஆலயம் கூர் சுவிற்சலாந்து — January 8, 2011

Author's posts listings

Jan 15

விநாயகர் வழிபாட்டு முறைகள்

பிள்ளையார் வழிபாடு மிகவும் எளிமையானது. கல், மண், மரம், செம்பு முதலியவற்றால் இறைவனின் திருவுருவங்களைச் செய்ய வேண்டும் என்று ஆகமங்கள் கூறுகின்றன. ஆனால், மண், பசுஞ்சாணம், மஞ்சள், மரக்கல், கருங்கல், பளிங்குக்கல், தங்கம், வெள்ளி போன்ற உலோகங்கள், முத்து, பவளம் போன்ற ரத்தினங்கள், தந்தம், வெள்ளெருக்கு வேர், அத்திமரம், பசு வெண்ணெய், அரைத்த சந்தனம், வெண்ணீறு, சர்க்கரை, வெல்லம் ஆகியவற்றால் விநாயகர் வடிவத்தை அமைக்கலாம். இதனைத் தான் பிடித்து வைத்தால் பிள்ளையார் என்று வேடிக்கைப் பழமொழியாக நாட்டுப்புறத்தில் …

Continue reading »

May 20

அலங்கார உற்சவம் – 30.05.2013

அலங்கார உற்சவம் 30.05.2013 முதல் 11.06.2013 வரை

Continue reading »

Jan 08

அருள்மிகு ஸ்ரீ நவசக்தி ஆலயம் கூர் சுவிற்சலாந்து

Sri Navasakthi Vinayagar Temple Chur Rheinrütenen , 7205 Zizers Switzerland

Continue reading »